Бързо прехвърляне

лого на проекта
134653-LLP-1-2007-UK-GRUNDTVIG-GMP
Начало / Увреждания / Психически затруднения

Психически затруднения

Терминът ментално здраве описва усещането за благополучие. То предполага способността да живееш по находчив и задоволителен начин, да си гъвкав, за да се справяш с предизвикателствата и пречките, които живота и обучението ти поднасят.

Кратко описание

Подробно описание

Как психичните затрудения оказват влияние на ученето, обучението и предподаването

Кратко описание

Терминът ментално здраве описва усещането за благополучие. То предполага способността да живееш по находчив и задоволителен начин, да си гъвкав, за да се справяш с предизвикателствата и пречките, които живота и обучението ти поднасят.  Депресията, стреса и тревогата са най-разпространените психически затруднения сред тези, които се занимават с образование. Често срещани сред учащите са липсата на увереност и ниското самоуважение въпреки, че имат същият спектър от интелектуални способности като останалата част от населението като цяло.

back to top

Подробно описание

Определение за Психически затруднения и Умствени увреждания, както са описани в публикацията на Асоциация на мениджърите за обслужване на студенти във висшето образование (AMOSSHE) – Студенти с психически затруднения, 2002

  • Лица с предварително диагностицирано психиатрично състояние, за което лицето е получило или не медицинско или психологическо лечение. За такива лица затрудненията се появяват, когато тяхното състояние стане нестабилно в известна степен и симптомите се появят отново, което може да е в резултат на външни фактори или на промени в реакцията към лечението.
  • Лица, без диагностицирано състояние, но изпитващи началото на емоционални или психологични затруднения, засягащи значително способностите им за съществуване. Това може да е временна реакция към болезнено събитие, или подлагане на някакво външно напрежение, предизвикано от психологични фактори като използването на лекарства, липса на сън, промяна в режима на хранене или физическо заболяване, или това може да сигнализира за началото на психиатрично състояние.

Депресия

Индикаторите за депресия сред учащите могат да бъдат: унилост, липса на мотивация, усещане за празнота, оттегляне, промяна на апетита, самозанемаряване, самоненавист, или мисли за самонараняване или самоубийство. И все пак, трябва да се признае, че много хора изпитват същите симптоми в определени моменти от живота си, а всъщност някои от тях са типични реакции към определени обстоятелства.

Степента на сериозност се определя от интензивността на симптомите и въздействието им върху способността на личността да съществува. Например, за един човек да бъдеш депресиран може да означава временно чувство на унилост, докато друг може да използва този термин, когато е напълно изтощен и не може да се грижи за основните си физически нужди.

Тревога

Симптоми на тревогата могат да бъдат: възбуда, нарушение на съня, промяна на апетита, главоболие, проблеми с храносмилането или пристъпи на паника. Разтревожените хора могат лесно да объркат тези симптоми и да ги приемат за наличие на сериозна физическа болест – тяхното притеснение може да влоши симптомите.

Внезапните неочаквани пристъпи на безпокойство се наричат паника и обикновено водят до това, че човек бързо трябва да излезе от ситуацията, в която се намира. Тревогата и паниката често са придружени с чувство на депресия.

Стрес

Съществуват различни обикновени ситуации, които карат хората да се чувстват стресирани за известно време. Например ако се натрупа много работа по време на подготовката за изпити или на работното място.

Въздействието на стреса зависи от сериозността, продължителността на проява и засегнатия човек. Как хората се справят със стреса  зависи от тяхната личност, способност да се справят със ситуациите и дали има отзивчив човек, с когото да разговарят.

back to top

Как Психическите увреждания могат да окажат влияние на ученето, обучението и преподаването

Учащите с психически затруднения могат да преживяват по-голямо безпокойство  за обучението, отколкото други студенти. Някои от тях може да приемат лекарства, които да засягат концентрацията, паметта и способността им да участват. Краткосрочната памет може да бъде особено засегната.

Менталното здраве на много хора може да бъде променливо – с добри и лоши дни. Това може да повлияе на присъствието, точността и поведението. Някои хора може да са неспособни да се включат в процеса на обучение докато не се разрешат съответни емоционални проблеми. Прогресът ще бъде променлив, а регресията може да бъде нормална.  За успех може да се счита факта, че някои от учащите, макар и с неохота продължават напред.

Дискусиите за специфични обучителни нужди не трябва да включват диагностициране или окачествяване. Това не е необходимо да се прави дори с цел да се попита човека какво може да му помогне. Образованието може да бъде първата възможност за хората с анамнеза за умствени затруднения да отхвърлят всички категоризации и да се концентрират върху професионалното си обучение.

Често хората с умствени затруднения изпитват липса на увереност и ако учителите и преподавателите успеят да забележат това и да увеличат самоуважението на учащия, това би имало положителен резултат за ефективното обучение. 

Работа в групи

В групова ситуация могат да възникнат проблеми за учащите с умствени затруднения, включително предразсъдъци от страна на другите членове в групата, трудности при общуването или несъвместими работни практики, особено когато някои учащи с психически затруднения изглеждат уединени или разстроени.

Като важен компонент на много групови дейности е да се прехвърли отговорност и контрол на учащите. Учителите и преподавателите могат да се притесняват, че техните възможности за намеса както и да предприемат мерки за включване на всички обучаеми изискват компромиси. За да се облекчи това положение е необходимо да се прилагат методи за насърчаване на групите да поемат отговорността за включването на всички обучаеми.

Изпити/Оценяване

Имайки предвид, че периодите на изпитване и оценяване са най-стресиращото преживяване за учащите, тези от тях с умствени затруднения може да се нуждаят от специална подкрепа през това време. Тези нужди трябва да са обсъдени и съгласувани с отделната личност колкото  е възможно по-рано.

Когато оценяването се приспособява или модифицира академичният състав трябва да има има грижата да осигури равенство между учащите с увреждания и техните съученици без увреждания. Затова винаги  е добре да се съблюдават внимателно основните изисквания на курса и ролята, която оценяването играе в него.

back to top

Предизвикателства