Бързо прехвърляне

лого на проекта
134653-LLP-1-2007-UK-GRUNDTVIG-GMP
Начало / Увреждания / Дислексия

Дислексия

Дислексията засяга тази част от мозъка, която отговаря за речта и води до различия в начините за обработване на информацията и засяга основните умения, необхидими при обучението в четене, писане и спелуване.

Кратко описание

Подробно описание

Положителни характеристики

Как Дислексията може да влияе на ученето, обученитето и преподаването

Кратко описание

Дислексията засяга тази част от мозъка, която отговаря за речта и води до различия в начините за обработване на информацията и засяга основните умения, необхидими при обучението в четене, писане и спелуване.

back to top

Подробно описание

Хората с дислексия често успяват да изпълнят комплексни задачи, като решаване на сложни проблеми в електрониката и дизайна, но не могат да се справят с наглед прости задачи като: да се научат да четат и спелуват, да пишат, да си водят  бележки, да запомнят инструкции, да казват колко е часа или да открият правилната посока. Начин за възприемане на този модел на сили и слабости е като когнитивен стил или стил на учене, всъщност много хора с дислексия изживяват това състояние като различие в начина, по който те мислят или учат.

Въздействието, което дислексията оказва върху способността на човек да функционира в ежедневна обстановка, а също и в учебна среда, може да варира в зависимост от степента на трудност.

back to top

Положителни характеристики

 • Креативно и оригинално мислене
 • Добро стратегическо мислене и решаване на проблеми
 • Решителни и трудолюбиви
 • Силно мотивирани
 • Много от тях са развили свои собствени стратеги за преодоляване на някои от трудностите, които имат

Поради труностите, които срещат в обработването на речта и с краткосрочната памет, хората с дислексия разчитат основно на значението и разбирането, а това изисква:

 • Силно индивидуален подход в обучението
 • Необходимост процесът на обучение и практиките да бъдат ясно формулирани
 • Необходимост да се знае как и защо с цел да се научи

Повечето, но не задължително всички от следните стилове на учене могат да се приложат към учащите с дилексия:

 • По-скоро холистично мислене (всичко наведнъж) отколкото стъпка по стъпка
 • Необходимост първо от виждане на цялата ‘картина’ преди изучаването по стъпки или детайли
 • Трудност в запомнянето на последователността, а не на моделите
 • Добри в разбирането как много неща са свързани, как работят нещата
 • Трудност в запаметяването на нещата, освен когато нещо наистина е разбрано или има лична връзка
 • Учене от опит, а не от това, което им е казано
 • Конкретно осезаемо обучение и обучение с помощта на цветове, хумор, истории, образи и т.н.
 • Затруднение в научаването или прилагането на правила или обобщения – учене от конкретното към общото
 • По-лесно им е да четат и пишат ако са лично заинтересовани от темата
 • В математиката те често разбират концепциите, но не и изчислителените процеси или математическия език

back to top

Как Дислексията може да влияе на ученето, обучението и преподаването

Четене

Четенето е основната част в повечето учебни занятия, която може да постави ученето на хората с дислексия под голямо напрежение. Например, те може да четат със скорост, два пъти по-бавна от тази на техните съученици и може да имат трудности в запомнянето на прочетенето. Речниковият запас също може да бъде беден и оттам нивото на разбиране също може да се намали. Хората с дислексия може да изпитат някое или всички от следните състояния:

 • Визуален стрес
 • Пренатоварване при четене
 • Бавна скорост на четене
 • Трудност в обобщаването
 • Трудност в избора и разпределението на материалите за изучаване
 • Липса на разбиране и запаметяване на прочетеното
 • Трудност в извличането на основните моменти от прочетеното
 • Погрешно тълкуване на прочетеното (възложени задачи или изпитни въпроси)

Правопис

Хората с дислексия може да изпитват затруднения в писменото изразяване и лексиката до такава степен, че преподавателите да не могат да разберат техните писмени работи.

Водене на записки

Трудностите, изпитвани от някои хора с дислексия може да включват някои или всички от следните:

 • Затрудняване при едновременно писане и слушане
 • Трудност във воденето на подробни бележки и в разбирането на написаното при следващ прочит
 • Трудност в определянето на основните моменти по време на уроците
 • Проблеми при бързо и точно преписване

Писане

Хората с дислексия може да изпитват проблеми с писмената си работа, включително някои или всички от следните:

 • Лошото конструиране и/или бавното писане може да им попречат в изразяването на идеите си
 • Трудност в планирането и структурирането на писмената работа
 • Проблеми с пренасянето на идеите
 • Трудност в свързването на теорията с практиката
 • Лошо писмено изразяване и/или структура на изреченията
 • Трудност в разбирането на правилата за писане
 • Трудност в свързването на абстрактното с конкретното
 • Проблеми при коригиране и редактиране
 • Изпускане на буквите на гласните звуци при писане

Устна реч

Определени трудности на хората с дислексия могат да бъдат сързани с езика, а също и с писането и четенето.

Учащите може да имат проблеми, когато трябва бързо и точно да възприемат информация. Те също могат погрешно да разберат инструкции или друга информация и трудно да асимилират казаното в групови ситуации. Намирането на подходящята дума и произношението на многосрични думи може също да бъдат проблематични.

Оргнизационни умения/Управление на времето

Някои хора с дислексия имат проблеми с краткосрочната памет, които могат да окажат влияние върху воденето на записки, четенето, писането и организацията като цяло. Дислексията може също да причини трудности в организирането на времето, което би помгнало да се спазят крайните срокове.  

Тези затруднения най-често биват игнорирани и поради това за хората с дислексия понякога се смята, че са мързеливи, немотивирани, немарливи или лекомислени.

Изчисление

Много хора с дислексия са математически много способни; някои от тях, обаче, може да имат трудности в резултат от нарушения във  визуалното възприятие, краткосрочната/работната памет или трудности с последователността и реда. Учащите може да изпитат някои или всички от следните математически трудности:

 • Визуални проблеми като обръщане и заместване
 • Грешки при писане на букви
 • Загуба на връзката при сложни изчисления или невъзможност за  обмисляне на всички аспекти
 • Трудност в запаметяването на знаци и символи
 • Проблеми със запаметяването на формули и теореми
 • Трудност в усвояването на специализирана лексика
 • Трудност в аритметичните действия и основната цифрова грамотност
 • Трудно преминаване от конкретното към абстрактното

back to top

Предизвикателства